Välkommen att fiska hos oss Blattnicksele-Huftasjö fiskevårdsområde

Blattnicksele-Huftasjö fiskevårdområde omfattar del av Vindelälven,Huftasjön, Stenträsket, Stortjärn, Djupavatjärn och Skomakartjärn.Vidare ingår ett antal tjärnar i området.Fisket är lättillgängligt och erbjuder bra strömfiske efter öring, lax och harr i älven.Det finns även bra möjligheter till fiske efter abborre och gädda i sjöarna och tjärnarna.Vindskydd finns vid Vatjoforsen.


Fiskeregler
Förutom våra generella fiskeregler gäller:
Du får max ta en lax per fiskare och dygn, minimimått 50cm.
Enbart handredskapsfiske
Alla som bedriver fiske efter lax skall lämna fångstrapport oavsett fångst

Fiskekortspriser

  • Dags kort 150 kr
  • Veckokort 300 kr
  • Familj /år 600 kr
  • Ensamstående 500 kr/År
  • Nät 50 kr/år max 3 nät samt att man skall lösa årskort för att få lösa nät.
  • Hemmavarande barn under 15 år som är mantalsskriven på jordbruksfastigheten, gratis  fiske