Blattnicksele Intresseförening

Intresseföreningen bildades 1986 och vårt uppdrag är att
tillvarata bybornas gemensamma intressen.

Styrelsen 2020 

 

Ordförande Mikael Forsgren ,Vice ordförande Fredrik Forsgren , sekreterare Anette Edvardsson  kassör Alexandra Vermelin Ledamöter Sara Linder,Tina Gustavsson,Malin Fredriksson, Supplianter Christian Stenlund, Mikael Stenlund och Åse Persson