I Blattnicksele finns en pensionärsförening som sysslar med följande

I lokalerna finns snickeriverkstad och ett rum med 8 st vävstolar varav kommunen bidragit med 3 st,föreningen med 3 st och de övriga två är skänkta av Elsa Lindberg och Ester Johansson.Föreningen finansierar sin verksamhet bl.a. genom aktivitetsstöd och studie-verksamhet okt-apr. 
De ägnar sig åt vävning, litteratur, handarbete och sång. Måndagar är det litteratur och kaffe som gäller, medan varannan torsdag går i sångens tecken. Föreningen anordnar även fester och lotterier.