Här kan du se några gamla vykort från Blattnicksele

Detta kort är taget ungefär där vintervägen är och mot campingen Astrid Fjellströms kort

Inskickat av Simon Edvardsson

Detta vykort var postgånget 1986

Shell

Första konsum i Blattnicksele

Blattnicksele konsumtionsföreningsamma hus som ovan det stod mitt emot Strandvägen 17 detta vykort var postgånget 1935

Avabron Tyralds och Violas i bakgrunden det var en skoaffär i huset hos Tyrald

Detta kortet är från 1986 Foto Lars Långström

Strandvägen mot Sorsele  troligen 1954

Har du något gammalt vykort med anknytning till Blattnicksele eller andra närliggande ställen skicka gärna till mig

Stefan Danielsson